Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:54
kontakt
MOST_WWA

Komunikaty

03/12/21 08:05 MOSTALWAR: Informacja dotycząca warunków ugody z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o.
30/11/21 12:30 MOSTALWAR: Umowa w sprawie budowy odcinka drogi krajowej nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 - łącznik północny
24/11/21 13:10 MOSTALWAR: Umowa na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo - handlowym w Poznaniu
08/11/21 07:21 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
07:19 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz raportu kwartalnego
04/11/21 16:11 MOSTALWAR: Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2021 r.
08/10/21 07:49  brak uprawnień Mostostal Warszawa szacuje zysk netto w I-III kw. na 18 mln zł
07:35 MOSTALWAR: Szacunkowe wyniki za III kwartał 2021 r.
27/09/21 15:35 MOSTALWAR: Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty
21/09/21 07:36 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
07:33 MOSTALWAR: MOSTALWAR formularz raportu półrocznego
17/09/21 13:24 MOSTALWAR: Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 r.
18/08/21 11:44 MOSTALWAR: Zawarcie aneksu do umowy na budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko
29/07/21 14:20  brak uprawnień MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2021) Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 10:42 MOSTALWAR: Zawarcie umowy na budowę zbiorników magazynowych dla PERN SA