Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 07:01
kontakt
MENNICA

Komunikaty

07/12/23 19:18  brak uprawnień Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 131,38 mln zł
19:07 MENNICA: Zamówienie znacznej wartości
06/12/23 18:40 MENNICA: Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
05/12/23 17:26  brak uprawnień Mennica Polska ma umowę z Centralnym Bankiem Kolumbii o wartości 15,8 mln euro
17:17 MENNICA: informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta
30/11/23 18:21 MENNICA: Przyjęcie przez Sprzedającego oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie
29/11/23 19:01 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
21/11/23 14:25 MENNICA: Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.
17/11/23 17:11 MENNICA: Złożenie przez podmiot zależny od Emitenta zweryfikowanej oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie
31/10/23 00:06 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 12:12  brak uprawnień Mennica nadal chce dokupić udziały w biurowcu; w przyszłości niewykluczony jej delisting - Jakubas (wywiad)
04/10/23 15:40 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
02/10/23 20:52 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
21/09/23 18:13 MENNICA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta
18:01 MENNICA: Częściowy wybór oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu