Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 09:53
kontakt
KOGENER

Komunikaty

24/06/22 15:14  brak uprawnień Kogeneracja wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '21
15:07 KOGENERA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:05 KOGENERA: Podział zysku netto za rok obrotowy 2021 uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
15:04 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 24 czerwca 2022 roku
15:00 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2022 roku
17/06/22 14:15 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.
15/06/22 14:11 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r.
14:08 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta - korekta
14/06/22 16:12 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
10/06/22 15:25  brak uprawnień Oferty Kogeneracji i Ciepło-Jawor wygrały aukcję na premię kogeneracyjną - URE
07/06/22 10:28 KOGENERA: Zgłoszenie przez akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander kandydata na Członka Rady Nadzorczej Emitenta
28/05/22 09:43 KOGENERA: Wybór członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
27/05/22 12:56 KOGENERA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
24/05/22 07:13 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/22 14:20 KOGENERA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 20 maja 2022 roku