Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 19:32
kontakt
KOGENER

Komunikaty

08/12/23 07:15  brak uprawnień East Value Research obniżył wycenę akcję Kogeneracji do 137 zł
21/11/23 07:03 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 17:11 KOGENERA: Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.
03/11/23 12:49 KOGENERA: Rozpoczęcie formalnej procedury odwoławczej od Postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia
26/10/23 17:07 KOGENERA: Zawarcie umowy pożyczki z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
23/10/23 07:01  brak uprawnień East Value Research wycenia akcję Kogeneracji na 150,3 zł
12/09/23 07:05 KOGENERA: KOGENERA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/23 12:15 KOGENERA: Rejestracja zmian Statutu Spółki
08/08/23 07:43  brak uprawnień Kogeneracja szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw.' 23 na około 13 mln zł
06:46 KOGENERA: Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.
27/06/23 16:45 KOGENERA: Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
19/06/23 15:07 KOGENERA: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki
06/06/23 14:31 KOGENERA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. z dnia 6 czerwca 2023 roku
14:30 KOGENERA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2023 roku
30/05/23 14:02 KOGENERA: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów