Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:31
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

16/11/23 07:16 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/23 07:36 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 9 miesięcy 2023 roku
25/08/23 07:12 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/07/23 14:56 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
18/05/23 07:09 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/23 15:16 IZOSTAL S.A.: Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
28/04/23 14:36  brak uprawnień IZOSTAL SA (1/2023) Izostal Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
14:23 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
14:07 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
13:25 IZOSTAL S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Izostal S.A.
13:21  brak uprawnień Izostal wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję
13:18 IZOSTAL S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2022 rok.
07:49 IZOSTAL S.A.: Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022
31/03/23 12:09 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2023 roku
11:44 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.