Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 06:51
kontakt
INTROL

Komunikaty

17/03/23 14:39 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
27/02/23 14:56  brak uprawnień NWZ Introlu zdecyduje o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję
14:39 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2023 r.
14:29 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2023 r.
14/02/23 13:33 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie transakcji walutowej typu forward
17/01/23 13:07 INTROL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
11/01/23 14:58 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie zamówienia o istotnej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta
23/11/22 16:26 INTROL S.A.: IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
16/11/22 17:07 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/22 17:08 INTROL S.A.: INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie zamówienia o istotnej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta
06/10/22 15:57  brak uprawnień INTROL SA (2/2022) Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. za 2021 rok
27/09/22 15:18 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki, Pana Wiesława Kaprala - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
14:39 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - WEKA Investments Sp. z o.o.
23/09/22 11:53 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR - WEKA Investments Sp. z o.o.
21/09/22 11:46 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (Svanser Sp. z o.o.) - informacja o zastawie na akcjach INTROL S.A.