Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 06:04
kontakt
HYDROTOR

Komunikaty

29/11/22 10:39 HYDROTOR: Podpisanie umowy faktoringowej Santander Factoring Sp. z o.o.
25/11/22 13:57 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14/11/22 17:25 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/22 13:06 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
03/10/22 12:09 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23/09/22 14:51 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/09/22 11:44 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/09/22 07:11 HYDROTOR: HYDROTOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/07/22 14:19 HYDROTOR: Rejestracja zmian w Statucie Spółki
27/06/22 10:32 HYDROTOR: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2022 roku
25/06/22 16:04  brak uprawnień Hydrotor wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
12:47 HYDROTOR: Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
12:46 HYDROTOR: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydrotor SA z dnia 25 czerwca 2022 roku
21/06/22 14:33 HYDROTOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09/06/22 12:00 HYDROTOR: Blokada systemu informatycznego PHS Hydrotor S.A. - atak hakerski