Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 18:19
kontakt
GTC

Komunikaty

16/11/23 07:28  brak uprawnień GTC miało w III kw. 4,6 mln euro zysku netto j.d. wobec konsensusu 14,4 mln euro
07:04  brak uprawnień Wyniki GTC w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:57 GTC: GTC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/23 18:34  brak uprawnień GTC zaprzestaje realizacji potencjalnego zakupu znaczącego udziału w Ultima Capital
17:13 GTC: Zaprzestanie realizacji potencjalnego zakupu znaczącego udziału w Ultima Capital S.A
07/09/23 20:04  brak uprawnień Fitch obniżył rating GTC do "BB+"
29/08/23 13:20 GTC: Zmiany w Zarządu Globe Trade Centre S.A.
25/08/23 16:50 GTC: Zmiany w Radzie Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.
24/08/23 07:35  brak uprawnień GTC miało w II kw. 23 mln euro straty netto j.d. wobec konsensusu 14,3 mln euro straty
07:05  brak uprawnień Wyniki GTC w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:55 GTC: GTC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/06/23 16:02 GTC: Wypłata dywidendy za rok 2022
15:59 GTC: Treść uchwał poddanych pod glosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r.
15:58 GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2023 r.
13:27  brak uprawnień GTC wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję