Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 07:27
kontakt
GTC

Komunikaty

30/11/22 13:18  brak uprawnień Moody's potwierdził rating GTC na poziomie "Ba1", perspektywa stabilna
16/11/22 07:30  brak uprawnień GTC miało w III kw. 8,4 mln euro zysku netto j.d. wobec 17,4 mln euro konsensusu (opis)
06:52  brak uprawnień GTC miało w III kw. 8,4 mln euro zysku netto j.d. wobec 17,4 mln euro konsensusu
06:26  brak uprawnień Wyniki GTC w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:19 GTC: GTC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/22 11:32  brak uprawnień Daniel Obajtek zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej GTC
10:17 GTC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
03/11/22 15:44 GTC: Zmiana adresu strony internetowej
02/11/22 12:00  brak uprawnień Wood & Company obniżył rekomendację GTC "sprzedaj" z "kupuj"
26/09/22 16:49  brak uprawnień NWZ GTC zdecydowało o emisji do 125 mln akcji
16:37 GTC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Centre S.A zwołane na dzień 20 września 2022 r., kontynuowanym w dniu 26 września 2022 r., po przerwie
16:36 GTC: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 20 września 2022 r., kontynuowanym w dniu 26 września 2022 r.
07:13  brak uprawnień GTC po raz kolejny zmniejsza planowaną emisję; NWZ zdecyduje o emisji do 125 mln akcji
07:05 GTC: Zmiana projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 września 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P lub praw do akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warsz
20/09/22 17:10  brak uprawnień NWZ GTC ws. emisji akcji przerwane do 26 września