Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:31
kontakt
FASING

Komunikaty

29/11/21 12:39 FASING: FASING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:37 FASING: Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
25/11/21 08:14 FASING: FASING formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 13:38 FASING: Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 listopada 2021 roku.
02/11/21 15:36 FASING: Projekty uchwał nie podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:30 FASING: Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:22 FASING: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 02 listopada 2021 roku
22/10/21 09:54 FASING: Aneks do umowy kredytowej ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym "SILESIA"
15/10/21 17:06 FASING: Nabycie udziałów w spółce
08/10/21 13:44 FASING: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
07/10/21 10:25 FASING: Korekta raportu nr 37 dot. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04/10/21 14:07 FASING: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
14:06 FASING: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.
01/10/21 12:34 FASING: Wniosek akcjonariusza Karbon 2 sp. z o.o. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
12:33 FASING: Udzielenie prokury