Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:19
kontakt
ELZAB

Komunikaty

16/11/21 17:38 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/21 18:21 ELZAB: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
20/08/21 18:13 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/21 14:28  brak uprawnień ELZAB SA (2/2021) Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/21 16:53 ELZAB: Przeznaczenie wypracowanego zysku Spółki ZUK "ELZAB" S.A. za rok obrotowy 2020
16:51 ELZAB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK "ELZAB" S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:46 ELZAB: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK "ELZAB" S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
01/06/21 16:58 ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
26/05/21 17:41 ELZAB: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020
19/05/21 17:20 ELZAB: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2020
18/05/21 19:19 ELZAB: ELZAB formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:15 ELZAB: ELZAB formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:39 ELZAB: korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
12/05/21 16:44 ELZAB: zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2021
23/04/21 20:32 ELZAB: ELZAB formularz raportu rocznego