Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.03, godz. 15:53
kontakt
WIKANA

Komunikaty

29/11/22 19:17 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/10/22 08:45  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela, aktl.)
10/10/22 11:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2022 roku (tabela)
04/10/22 11:42 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2022 r.
01/10/22 01:10 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/22 15:54 WIKANA: Zawarcie przez spółkę zależną cesji do umowy leasingu i umowy dzierżawy
29/07/22 14:17 WIKANA: Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
26/07/22 16:58 WIKANA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
WIKANA: Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
22/07/22 16:11 WIKANA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
21/07/22 16:36 WIKANA: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
20/07/22 17:37 WIKANA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
15/07/22 11:28 WIKANA: Nabycie akcji własnych
14/07/22 22:15 WIKANA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
12/07/22 17:56 WIKANA: Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR