Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 01:14
kontakt
WIKANA

Komunikaty

31/01/24 14:36 WIKANA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
18/01/24 09:44  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
15/01/24 10:20  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2023 roku (tabela)
03/01/24 16:12 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2023 roku
29/12/23 12:11 WIKANA: Częściowy wykup obligacji oraz zmiana warunków emisji obligacji
22/12/23 13:55 WIKANA: Warunkowa zmiana warunków emisji obligacji oraz planowany częściowy wykup obligacji
13/12/23 13:24 WIKANA: Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
29/11/23 17:13 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/23 13:53  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2023 roku (tabela, aktl.)
11/10/23 12:21  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2023 roku (tabela)
04/10/23 14:29 WIKANA: Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2023 r.
29/09/23 17:48 WIKANA: WIKANA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18/08/23 12:38 WIKANA: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/08/23 11:04 WIKANA: Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego
07/08/23 13:38 WIKANA: Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR