Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 11:54
kontakt
EFEKT

Komunikaty

09/11/21 23:58 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/21 20:56 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:27 EFEKT: Korekta raportu okresowego za 1 półrocze roku obrotowego 2021
01/10/21 20:14 EFEKT: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta
14/09/21 20:16 EFEKT: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.
31/08/21 22:51 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/21 22:55  brak uprawnień EFEKT SA (1/2021) Korporacja Gospodarcza Efekt Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/07/21 17:30 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r.
30/06/21 17:20 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść procedowanych uchwał, informacja o podjętych i niepodjętych uchwałach oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy
07:56  brak uprawnień Efekt przeznaczy na dywidendę za '20 łącznie 250,5 tys. zł
00:39 EFEKT: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020
27/06/21 23:33 EFEKT: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (Korekta)
11/06/21 17:50 EFEKT: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy Spółki
09/06/21 23:38 EFEKT: Zawiadomienie w trybie art. 69 zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej
01:25 EFEKT: Otrzymanie protokołu z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.