Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 09:19
kontakt
EFEKT

Komunikaty

31/01/24 09:44 EFEKT: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 21:16 EFEKT: Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.
02/01/24 09:22 EFEKT: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta - powołanie osoby nadzorującej.
22/12/23 12:54 EFEKT: Rezygnacja osoby nadzorującej
20/12/23 22:21 EFEKT: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
31/10/23 19:37 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/09/23 21:09 EFEKT: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta - powołanie osoby nadzorującej
18/09/23 22:21 EFEKT: Zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej
18:02 EFEKT: EFEKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/08/23 09:34 EFEKT: Rezygnacja osoby nadzorującej
10/07/23 12:37 EFEKT: Powołanie osoby zarządzajacej
03/07/23 21:34 EFEKT: Zawarcie aneksów do znaczących umów zawartych przez Spółki zależne Emitenta
30/06/23 23:27 EFEKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2023 r.
23/06/23 21:10 EFEKT: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - treść procedowanych uchwał, informacja o podjętych i niepodjętych uchwałach.
13/06/23 20:20 EFEKT: Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał walnego zgromadzenia.