Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 23:23
kontakt
SYGNITY

Komunikaty

30/03/23 12:54 SYGNITY: Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej
28/03/23 17:09 SYGNITY: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 28 marca 2023 roku
23/03/23 16:58 SYGNITY: Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
15/03/23 08:56 SYGNITY: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
11/03/23 21:29  brak uprawnień Barca Capital ma ponad 5 proc. głosów w Sygnity
19:47 SYGNITY: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A.
01/03/23 19:12 SYGNITY: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
15:06  brak uprawnień Zarząd Sygnity za przeznaczeniem na inwestycje zysku za rok obrotowy zakończony 30 IX
14:27 SYGNITY: Przyjęcie "Polityki Dywidendowej Sygnity S.A." oraz rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku
23/02/23 14:25  brak uprawnień Sygnity stawia w nowej strategii zarówno na wzrost organiczny, jak i poprzez akwizycje
10/02/23 07:01  brak uprawnień Sygnity zwiększył zysk netto w I kw. 2022/23 do 10,7 mln zł
06:36 SYGNITY: SYGNITY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/02/23 17:47  brak uprawnień Sygnity szacuje zysk netto w I kw. 2022/23 na ok. 10,6 mln zł
17:29 SYGNITY: Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
29/12/22 18:48 SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej