Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:56
kontakt
CIECH

Komunikaty

02/12/21 13:53  brak uprawnień US chce, by spółka zależna Ciechu zapłaciła 6,4 mln zł zobowiązania podatkowego plus odsetki
13:26 CIECH: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.
26/11/21 14:17  brak uprawnień Ciech może w I kw.'22 przedstawić strategię na lata 2022-24 (opis)
13:44  brak uprawnień Ciech może w I kw.'22 przedstawić strategię na lata 2022-24
13:07  brak uprawnień Ciech podtrzymuje prognozę na '21; jeśli będzie ją rewidował, to w górę
25/11/21 18:18  brak uprawnień Ciech pozytywnie postrzega otoczenie biznesowe w horyzoncie kolejnych kwartałów
17:48  brak uprawnień Ciech miał w III kwartale 144,8 mln zł znormalizowanej EBITDA, podtrzymuje prognozę na '21
17:21  brak uprawnień Wyniki Ciechu w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:07 CIECH: CIECH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/21 14:22 CIECH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 26 października 2021 r.
14:21 CIECH: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 26 października 2021 r.
14:19 CIECH: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
22/10/21 16:25 CIECH: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatki do Rady Nadzorczej Spółki.
07:53  brak uprawnień DM BOŚ obniżył rekomendację Ciechu do "sprzedaj", cenę docelową do 33 zł
29/09/21 16:38 CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.