Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:58
kontakt
BOS

Komunikaty

14/02/24 09:47  brak uprawnień Prezes UOKiK wszczął 6 postępowań wobec banków (opis)
09:35  brak uprawnień Prezes UOKiK wszczął 6 postępowań wobec banków
13/02/24 10:51 BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 11 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał
04/01/24 09:52 BOŚ SA: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
02/01/24 16:08  brak uprawnień BFG wyznaczył BOŚ wymóg MREL
15:58 BOŚ SA: Pismo BFG w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych - MREL
15/12/23 16:57  brak uprawnień BOŚ zakłada, że na koniec '26 ROE będzie powyżej 10 proc.
16:41 BOŚ SA: Przyjęcie przez Zarząd i zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. strategii Banku na lata 2024 - 2026
14:55  brak uprawnień RN BOŚ delegowała Pawła Trętowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa kierującego pracami zarządu
14:33 BOŚ SA: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu Banku
11:45  brak uprawnień KNF zaleciła BOŚ utrzymywanie dodatkowego wymogu kapitałowego P2G
11:31 BOŚ SA: Pismo KNF dotyczące dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych
13/12/23 13:46  brak uprawnień BOŚ wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o ?Bezpieczny kredyt 2 proc.?
08/11/23 10:10  brak uprawnień BOŚ liczy, że C/I będzie na koniec '23 poniżej 50 proc., chce zawierać ugody ws. kredytów CHF
07:47  brak uprawnień Zysk netto grupy BOŚ po III kw. wyniósł 78,7 mln zł, spadł 32,1 proc. rdr