Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 07:35
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

21/11/22 12:40 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 19 grudnia 2022 roku
12:21 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 19 grudnia 2022 roku
17/11/22 11:01 BORYSZEW: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie z Hutmen Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
15/11/22 19:40  brak uprawnień Boryszew podtrzymuje założenia strategii dot. EBITDA, CAPEX w '23 sięgnie 150-200 mln zł (aktl.)
14:07  brak uprawnień Boryszew spodziewa się ponad 400 mln zł EBITDA w 2023 roku
10/11/22 18:17  brak uprawnień Boryszew ma po trzech kw. 137 mln zł zysku netto, chce rozwijać się w e-mobility
17:18 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/22 15:37  brak uprawnień IAS utrzymała decyzję UCS dot. zaległości podatkowej spółki zależnej Boryszewa
15:20 BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja informacji
25/10/22 07:15  brak uprawnień Boryszew przewiduje dobre wyniki grupy w III kw., dzięki m.in poprawie w segmencie automotive (wywiad)
30/09/22 17:39 BORYSZEW: Korekta raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 30.09.2022 r.
14:37 BORYSZEW: Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nylonbor do spółki Nylonbor Spółka z o.o.
16/09/22 18:59 BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Spółki
09/09/22 10:15 BORYSZEW: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
05/09/22 16:06  brak uprawnień Boryszew spodziewa się pogorszenia wyników w segmencie metali, spadek ma zrekompensować wzrost w automotiv