Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:02
kontakt
BMILLENN

Komunikaty

29/11/21 17:11 BANK MILLENNIUM S.A.: Umorzenie z inicjatywy Banku Millennium S.A. sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany Statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
17:10 BANK MILLENNIUM S.A.: Umorzenie z inicjatywy Banku Millennium S.A. sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego zmiany Statutu Banku w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności
14:50  brak uprawnień Bank Millennium 6 XII przedstawi strategię na lata 2022 ? 2024
25/11/21 15:02  brak uprawnień KNF obniżyła dodatkowy bufor kapitałowy B.Millennium na kredyty walutowe do 2,79 pkt. proc.
14:52 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
14:50 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego nakazująca przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych (bufor na ryzyko zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych)
10:13  brak uprawnień W IV kwartale Bank Millennium zaraportuje kolejną stratę netto (opinia)
24/11/21 19:35  brak uprawnień Millennium z związku z wyrokiem utworzy 102,7 mln zł rezerwy, która obciąży wynik finansowy banku w IV kw.
19:17 BANK MILLENNIUM S.A.: Zdarzenie dotyczące IV kwartału 2021 r.
19:15 BANK MILLENNIUM S.A.: Zdarzenie dotyczące IV kwartału 2021 r.
19/11/21 19:22  brak uprawnień B. Millennium ma decyzję w sprawie spełnienia wymogów MREL
19:01 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja zobowiązująca Bank do spełnienia wymogów MREL
19:00 BANK MILLENNIUM S.A.: Decyzja zobowiązująca Bank do spełnienia wymogów MREL
15/11/21 07:52  brak uprawnień DM BOŚ dodał ING BSK, Millennium i Lotos do listy długich pozycji, usunął JSW i Asseco Poland
02/11/21 15:25  brak uprawnień KNF obniżył Millennium poziom dodatkowego wymogu kapitałowego o 59 pb