Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 10:48
kontakt
BMILLENN

Komunikaty

19/04/24 17:56 BANK MILLENNIUM S.A.: Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31
17:55 BANK MILLENNIUM S.A.: Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31
10:38  brak uprawnień Składka Banku Millennium na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniesie 60,84 mln zł
10:31 BANK MILLENNIUM S.A.: Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.
10:30 BANK MILLENNIUM S.A.: Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.
08/04/24 17:26  brak uprawnień Rezerwa B.Millennium na kredyty CHF w I kw. wyniesie ok. 507 mln zł; bank spodziewa się zysku netto
17:21 BANK MILLENNIUM S.A.: Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.
17:20 BANK MILLENNIUM S.A.: Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.
04/04/24 17:16 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
17:15 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
02/04/24 16:25 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
16:23 BANK MILLENNIUM S.A.: Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.
27/03/24 17:48 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
17:47 BANK MILLENNIUM S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
17:38 BANK MILLENNIUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.