Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:31
kontakt
SANPL

Komunikaty

10/08/22 08:13 brak uprawnień Erste podniósł rekomendację dla Santander Bank Polska do "trzymaj"
05/08/22 15:43 brak uprawnień Fitch umieścił ratingi VR pięciu banków na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (opis)
15:19 brak uprawnień Fitch umieścił ratingi VR pięciu banków na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym
28/07/22 22:26 brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Santander BP do 267 zł, nadal zaleca ich kupno
12:21 brak uprawnień Santander dąży do wypłaty dywidendy z zatrzymanych zysków, spodziewa się wzrostu przychodów odsetkowych
11:01 brak uprawnień Santander spodziewa się wyższych kosztów ryzyka i wzrostu konkurencji o depozyty
09:11 brak uprawnień Santander spodziewa się pogorszenia sytuacji makro; wzmocnienie FWK obciąży wynik brutto na ok. 165 mln zł
08:57 brak uprawnień Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. wyniósł 656,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
08:19 brak uprawnień Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. wyniósł 656,9 mln zł, powyżej oczekiwań
08:05 brak uprawnień Wyniki Santander Bank Polska w II kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:58 SANTANDER BANK POLSKA SA: Report of Santander Bank Polska for 1H 2022
07:57 SANTANDER BANK POLSKA SA: SANTANDER BANK POLSKA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07:56 SANTANDER BANK POLSKA SA: SANTANDER BANK POLSKA SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/22 11:02 brak uprawnień Raiffeisen podniósł rekomendacje dla mBanku i Santander BP, obniżył dla PKO BP
15/07/22 18:47 brak uprawnień Santander BP szacuje wpływ kosztów z tytułu wakacji kredytowych na wynik brutto w III kw. na ok. 1,358 mld zł