Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 04:02
kontakt
PEKAO

Komunikaty

21/11/22 06:34 brak uprawnień Morgan Stanley podniósł rekomendację dla Pekao do "przeważaj", a dla PKO BP do "równoważ"
03/11/22 10:46 brak uprawnień Bank Pekao liczy, że koszty ryzyka nie przekroczą 50-60 pb
09:47 brak uprawnień Pekao podtrzymuje założenie 85 proc. partycypacji w programie wakacji kredytowych
07:39 brak uprawnień Strata netto grupy Pekao w III kw. wyniosła 543,6 mln zł, zbliżona do oczekiwań (opis)
07:17 brak uprawnień Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrost kosztów ryzyka
07:03 brak uprawnień Pekao spodziewa się pogorszenia marży odsetkowej w kolejnych kwartałach
06:43 brak uprawnień Strata netto grupy Pekao w III kw. wyniosła 543,6 mln zł, zbliżona do oczekiwań
06:25 brak uprawnień Wyniki Pekao SA w III kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:00 BANK PEKAO SA: BANK PEKAO SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/10/22 22:55 brak uprawnień CCC zmienił termin spłaty kredytów o wartości 250 mln zł
22/10/22 08:59 brak uprawnień TFI i banki nie są zadowolone z narzucenia im odpowiedzialności za ESG
21/10/22 21:20 BANK PEKAO SA: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej - aktualizacja informacji poufnej
18:28 brak uprawnień PGNiG ma aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao podwyższający kwotę finansowania do 9,6 mld zł
19/10/22 16:07 brak uprawnień Pekao oczekuje zysku w '22, na dywidendę chce przeznaczyć 50-75 proc. wyniku - prezes
13:10 brak uprawnień Pekao zadowolony z efektów sprzedażowych obligacji SP, dla banku to produkt akwizycyjny - Fuchs