Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:37
kontakt
PEKAO

Komunikaty

04/07/22 09:17  brak uprawnień Akcje banków w dół po zapowiedzi podatku, jeśli nie podniosą oprocentowania depozytów
23/06/22 17:54  brak uprawnień Pekao Leasing podpisał umowę kredytową o wartości 200 mln euro z Bankiem Rozwoju Rady Europy
14:43  brak uprawnień Niski koszt ryzyka to największa korzyść wakacji kredytowych dla banków, CoR Pekao wyniesie ok. 40 pb - Skiba (wywiad)
17/06/22 14:51 BANK PEKAO SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 15 czerwca 2022 r.
15/06/22 22:48 BANK PEKAO SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
19:11  brak uprawnień BANK PEKAO SA (1/2022) Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11:40  brak uprawnień Bank Pekao wypłaci 4,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '21
11:30 BANK PEKAO SA: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
14/06/22 19:17 BANK PEKAO SA: Powołanie Członków Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
10/06/22 17:00 BANK PEKAO SA: Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r.
15:55  brak uprawnień KNF zatwierdził projekt umowy oraz uznał system ochrony banków
08/06/22 07:03  brak uprawnień Koszty ryzyka Pekao w '22 powinny być lepsze niż założono w strategii, ale w II połowie roku wyższe niż w I połowie - Gadomski
 brak uprawnień Zainteresowanie wakacjami kredytowymi może być duże; w '22 pojawią się banki z ujemnym wynikiem - Pekao (wywiad)
 brak uprawnień Jakość portfeli kredytowych banków może się pogorszyć pod koniec '22 lub na początku '23 - Gadomski, Pekao (wywiad)
07/06/22 17:23  brak uprawnień Bank Pekao szacuje, że wpłaci do funduszu pomocowego 440 mln zł