Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:42
kontakt
TRITON

Komunikaty

29/11/21 17:08 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/21 18:21 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/09/21 16:42 TRITON: Sprostowanie do informacji podanej w raporcie bieżącym RB 15/2021
09/09/21 10:10 TRITON: Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych
30/07/21 15:46  brak uprawnień TRITON DEVELOPMENT SA (1/2021) Triton Development Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/05/21 17:07 TRITON: TRITON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/21 14:42 TRITON: Ustanowienie zastawu na udziałach w spółce zależnej
17/05/21 13:56 TRITON: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 10.05.2021 r. co najmniej 5% głosów
10/05/21 16:08 TRITON: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.05.2021 roku
05/05/21 TRITON: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
21/04/21 17:02 TRITON: Dane nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej
19/04/21 15:59 TRITON: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. 18.03.2021 r. co najmniej 5% głosów
16/04/21 11:02 TRITON: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. (kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.03.2021 r.)
15/04/21 18:26 TRITON: Powołanie członków Rady Nadzorczej
18:25 TRITON: Ustanowienie Zarządu IX kadencji