Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 08:55
kontakt
AMICA

Komunikaty

01/06/23 19:44 AMICA: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
19:37 AMICA: Informacja o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Amica Spółka Akcyjna"
29/05/23 13:25  brak uprawnień Amica notuje w maju lepszą sprzedaż na rynku zachodnim, w Polsce nadal największe spadki
26/05/23 18:03  brak uprawnień Wyniki Amiki w I kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:43 AMICA: AMICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:05 AMICA: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.
16/05/23 14:08 AMICA: Allianz OFE przekroczył próg 5% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA Amica S.A.
27/04/23 16:53 AMICA: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
26/04/23 16:04 AMICA: Oświadczenie Wiceprezesa Zarządu "Amica Spółka Akcyjna" o niekandydowaniu do składu organu zarządzającego Spółki na kolejną kadencję
19/04/23 15:50 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
14/04/23 16:32 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
07/04/23 12:30 AMICA: Opublikowanie planu połączenia spółki "Amica Spółka Akcyjna" ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.
11:56 AMICA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze
06/04/23 15:43 AMICA: Wszczęcie procedury połączenia Emitenta ze spółką zależną Marcelin Management Sp. z o.o.
31/03/23 14:48  brak uprawnień Amica chce przedstawić dwuczęściową strategię, raczej nie będzie rekomendacji dywidendy