Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 01:49
kontakt
WAWEL

Komunikaty

11/08/23 06:44  brak uprawnień Wawel miał w II kw. 2023 r. 9,4 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej
06:33 WAWEL SA: WAWEL SA formularz raportu półrocznego
08/08/23 13:47 WAWEL SA: Zmiana terminu przekazania raportu za 1 półrocze 2023 r.
25/07/23 16:16 WAWEL SA: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
20/07/23 10:09 WAWEL SA: Zatwierdzenie zmian w statucie Emitenta
30/06/23 16:04  brak uprawnień WZ spółki Wawel zdecydowało o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję z zysku za '22
16:01 WAWEL SA: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
15:57 WAWEL SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 30.06.2023 r.
15:52 WAWEL SA: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.06.2023 r.
16/05/23 16:56 WAWEL SA: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
09/05/23 14:05 WAWEL SA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
28/04/23 15:51 WAWEL SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.
25/04/23 08:15  brak uprawnień Wawel miał w I kw. 2023 r. 16 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej
07:16 WAWEL SA: WAWEL SA formularz raportu kwartalnego
12/04/23 12:54 WAWEL SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej