Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 11:55
kontakt
LENTEX

Komunikaty

24/05/22 20:21 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
20:10 LENTEX: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 24.05.2022 r.
20/05/22 07:52 LENTEX: LENTEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/22 16:07 LENTEX: Podjęcie decyzji o zamiarze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin aportem do Lentex Wykładziny Sp. z o.o.
10/05/22 17:40 LENTEX: Aktualizacja - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A.
28/04/22 15:36 LENTEX: Szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku
27/04/22 23:45 LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał
26/04/22 20:24 LENTEX: Uzyskanie przez Spółkę zgody NCBiR na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin aportem do spółki zależnej
12:57 LENTEX: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
22/04/22 22:25 LENTEX: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej - Lentex Wykładziny sp. z o.o.
19:03 LENTEX: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
07/04/22 21:18 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
01/04/22 10:48 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki
25/03/22 07:55 LENTEX: LENTEX
07:51 LENTEX: LENTEX