Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:49
kontakt
PKNORLEN

Komunikaty

12/08/22 16:53 PKNORLEN: Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.
11/08/22 18:03 PKNORLEN: Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
10/08/22 18:21 PKNORLEN: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu
17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki PKN ORLEN S.A.
12:52 PKNORLEN: Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
09/08/22 22:16 PKNORLEN: Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.
05/08/22 10:33  brak uprawnień PKN Orlen oczekuje, że otoczenie makro w segmentach w III kw. będzie porównywalne z II kw.
09:06  brak uprawnień Kurs akcji PKN Orlen rośnie o 3,6 proc. po publikacji wyników za II kw.
08:58  brak uprawnień Wyniki Orlenu lekko lepsze od oczekiwań; reakcja inwestorów może być pozytywna (opinia)
07:51  brak uprawnień Średnia cena ropy Brent w '22 nie przekroczy 115 USD/bbl, gaz droższy 3-krotnie niż w '21 - Orlen
07:37  brak uprawnień Skorygowana EBITDA LIFO Orlenu w II kw. '22 sięgnęła 8,2 mld zł, wyżej od konsensusu (opis)
07:16  brak uprawnień Skorygowana EBITDA LIFO Orlenu w II kw. '22 sięgnęła 8,2 mld zł, wyżej od konsensusu
07:01 PKNORLEN: Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
07:00 PKNORLEN: PKNORLEN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/08/22 15:41 PKNORLEN: Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych