Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 10:54
kontakt
AERFIN

Komunikaty

30/06/22 21:23  brak uprawnień HYDROPRESS SE (20/2022) Podpisanie Umowy z firmą audytorską na badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy Hydropress SE za rok 2021 oraz 2022
23/06/22 22:47  brak uprawnień HYDROPRESS SE (19/2022) Podpisanie Umowy z firmą audytorską na badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2021
21/06/22 07:13  brak uprawnień HYDROPRESS SE (18/2022) Nałożenie kary upomnienia przez GPW
20/06/22 19:57  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki HYDROPRESS SE
15/06/22 12:18 HYDROPRESS SE: Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydropress SE w dniu 14.06.2022 r.
12:12 HYDROPRESS SE: Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Hydropress SE w dniu 14.06.2022 r.
25/05/22 07:55  brak uprawnień HYDROPRESS SE (17/2022) Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2021 rok
20/05/22 06:53  brak uprawnień HYDROPRESS SE (16/2022) Podpisanie Umowy z Autoryzowanym Doradcą
18/05/22 13:41 HYDROPRESS SE: Zmiana terminu (odwołanie) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 maja 2022 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14.06.2022 r.
15/05/22 23:18  brak uprawnień HYDROPRESS SE (15/2022) Raport kwartalny 1Q 2022
11/05/22 20:37  brak uprawnień HYDROPRESS SE (14/2022) Zmiana terminu publikacja Raport Kwartalnego 1Q 2022
14:22 HYDROPRESS SE: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR
04/05/22 14:55 HYDROPRESS SE: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Hydropress SE z Hydropress Sp. z o.o.
27/04/22 09:47  brak uprawnień HYDROPRESS SE (13/2022) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług autoryzowanego doradcy.
22/04/22 19:05  brak uprawnień GPW: Komunikat: HYDROPRESS