Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:48
kontakt
PUNCHP

Komunikaty

28/09/21 13:07 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (9/2021) Nie odbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.09.2021r.
06/09/21 18:09 brak uprawnień GPW Benchmark: komunikat - PUNCH PUNK
31/08/21 18:31 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (8/2021) Zmiana Autoryzowanego Doradcy
18:27 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2021 roku
17:57 PUNCH PUNK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2021 roku
30/08/21 16:43 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (6/2021) Naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
16:41 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (5/2021) Informacja o braku możliwości podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/08/21 20:42 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (4/2021) Raport za II kwartał 2021r
10/08/21 13:24 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
11:08 brak uprawnień Kurs akcji Punch Punk spadł w debiucie na NewConnect o 38 proc.
04/08/21 17:23 brak uprawnień Producent gier Punch Punk zadebiutuje 10 sierpnia na NewConnect
17:17 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki PUNCH PUNK S.A.
29/07/21 10:51 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (2/2021) Walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2021 r.
26/07/21 17:16 brak uprawnień PUNCH PUNK SA (1/2021) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
15/07/21 18:03 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A i B spółki PUNCH PUNK S.A