Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.26, godz. 18:51
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

20/05/22 16:09 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2022 roku
12/05/22 16:38 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
05/05/22 16:46 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:41 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:33 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/04/22 22:56 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz raportu rocznego
22:49 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
27/04/22 17:13 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
26/04/22 14:00  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 239,3 zł
20/04/22 10:14  brak uprawnień Captor Therapeutics ogłosił pozytywne wyniki dodatkowych badań dla projektu CT-01
19/04/22 15:45 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01
11/04/22 08:52 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ujawnienie celu molekularnego w projekcie CT-01
08/04/22 22:30  brak uprawnień Captor Therapeutics zwróci na rzecz NCBiR 3,89 mln zł
21:17 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o otrzymaniu przez Spółkę wyników Audytu
24/02/22 18:35 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-03