Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 07:44
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

28/09/22 15:04 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
16/09/22 16:11 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany statutu Spółki
07/09/22 21:51 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
02/09/22 18:55 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/08/22 17:10 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku
09/08/22 16:37 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16:29 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/08/22 17:45  brak uprawnień Captor Therapeutics wybrał kandydata na lek w projekcie CT-01
17:26 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01
27/07/22 08:52  brak uprawnień Trigon DM obniżył cenę docelową akcji Captor Therapeutics do 217,8 zł
19/07/22 13:24 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% głosów po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 r.
14/07/22 16:59 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 14 lipca 2022 roku.
05/07/22 15:00 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 30 czerwca 2022 r. co najmniej 5% głosów
01/07/22 13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
30/06/22 22:27 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń kolejnej kadencji