Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 19:48
kontakt
CAPTORTX

Komunikaty

21/09/23 19:52 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.
18:20  brak uprawnień Captor Therapeutics rozpoczął budowę księgi popytu nie więcej niż 400.000 akcji serii P
17:56 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty nowych akcji na okaziciela serii P oraz zawarcie umowy o plasowanie oferty akcji.
20/09/23 11:22 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
11:16 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
11/09/23 16:19  brak uprawnień Spółka Captor Therapeutics wybrała Wedbush na wyłącznego, strategicznego doradcę finansowego
15:58 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zawarcie aneksu rozszerzającego współpracę z Wedbush Securities Inc.
07/09/23 18:17 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: CAPTOR THERAPEUTICS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/23 16:52 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5 września 2023 r.
30/08/23 17:24 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii O emitowanych w związku z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki
18/08/23 16:29 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w Statucie Spółki
10/08/23 17:42 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
09/08/23 14:07 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
08/08/23 17:06 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
17:02 CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR