Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.07, godz. 15:03
kontakt
STILO

Komunikaty

05/12/22 18:41  brak uprawnień Stilo Energy planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję 180 tys. akcji serii O
18:14  brak uprawnień STILO ENERGY SA (25/2022) Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Stilo Energy S.A. w granicach kapitału docelowego
24/11/22 16:11 STILO ENERGY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14/11/22 23:33  brak uprawnień STILO ENERGY SA (24/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku Stilo Energy S.A.
03/11/22 23:05  brak uprawnień STILO ENERGY SA (23/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
20/10/22 18:46  brak uprawnień STILO ENERGY SA (22/2022) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej
18/10/22 15:18 STILO ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2022 r.
15:03  brak uprawnień STILO ENERGY SA (21/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:56  brak uprawnień STILO ENERGY SA (20/2022) Treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stilo Energy S.A.
17/10/22 23:14 STILO ENERGY S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie farmy fotowoltaicznej
12/10/22 13:12 STILO ENERGY S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
11:10 STILO ENERGY S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
07/10/22 20:26 STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki
03/10/22 22:49  brak uprawnień STILO ENERGY SA (19/2022) Zmiany w organach Spółki
21/09/22 18:43 STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2022 r.