Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 04:26
kontakt
DETGAMES

Komunikaty

01/07/22 16:12  brak uprawnień DETALION GAMES SA (9/2022) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
28/06/22 15:56 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
12:19 DETALION GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
22/06/22 17:52 DETALION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
17:46  brak uprawnień DETALION GAMES SA (8/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
17:44  brak uprawnień DETALION GAMES SA (7/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 czerwca 2022 roku
16/06/22 22:13 DETALION GAMES S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
26/05/22 17:39 DETALION GAMES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
17:31  brak uprawnień DETALION GAMES SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku
16/05/22 17:21  brak uprawnień DETALION GAMES SA (5/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
06/04/22 14:39  brak uprawnień DETALION GAMES SA (4/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
04/04/22 15:31  brak uprawnień Movie Games kupi 655.400 akcji Detalion Games od PlayWay
15:11 DETALION GAMES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zbycia akcji Emitenta
21/03/22 20:08  brak uprawnień DETALION GAMES SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok
31/01/22 17:05  brak uprawnień DETALION GAMES SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku