Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 22:35
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

05/10/21 14:45 GAMES OPERATORS S.A.: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego 2021
30/09/21 18:23 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/21 18:18 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o dywidendzie
18:05 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Humble Bundle Inc.
14/09/21 20:32 GAMES OPERATORS S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki GAMES OPERATORS S.A.
09/09/21 18:08 GAMES OPERATORS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie liczby akcji serii D (sprostowanie omyłki w KRS)
07/09/21 15:27 GAMES OPERATORS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii D Spółki w KDPW
03/09/21 18:56  brak uprawnień Games Operators zwróciły się koszty wytworzenia i marketingu gry "Rustler"
18:41 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Rustler
27/08/21 18:31 GAMES OPERATORS S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
02/08/21 18:43 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej gry Artificer: Science of Magic
15:24  brak uprawnień GAMES OPERATORS SA (1/2021) Games Operators Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
01/08/21 21:31 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Reptiles: in Hunt
25/07/21 21:59 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Natural Instincts