Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:15
kontakt
SELVITA

Komunikaty

13/10/21 17:16 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce - Art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company - Article 19 of MAR
29/09/21 07:53  brak uprawnień Erste rekomenduje "trzymaj" Ryvu Therapeutics
28/09/21 17:25  brak uprawnień BM Pekao podnosi cenę docelową Ryvu Therapeutics do 79,1 zł
10:01  brak uprawnień Noble Securities obniżył rekomenduję dla Ryvu Therapeutics do "akumuluj"
22/09/21 17:26 SELVITA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta - Fidelta d.o.o. / Conclusion of a significant agreement by affiliated company - Fidelta d.o.o.
12:05  brak uprawnień Selvita z optymizmem patrzy na II połowę 2021 roku; pracuje nad kolejną akwizycją
07:01 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20/09/21 19:09  brak uprawnień Selvita otrzyma z NCBR dotację na projekt w wysokości 3,26 mln zł
18:44 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
03/09/21 23:23 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy dotacji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Conclusion of the grant agreement with the National Center for Research and Development
25/08/21 18:08  brak uprawnień Ryvu Therapeutics podało pierwszą dawkę RVU120 w ramach badania fazy I/II u pacjentów z guzami litymi
18/08/21 22:18  brak uprawnień Aviva OFE ma powyżej 5 proc. akcji Ryvu Therapeutics
13/08/21 13:54 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
13:48 SELVITA S.A.: Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company due to execution of the Stock Grant Program - Article 19 of MAR
01/08/21 10:30  brak uprawnień RYVU (1/2021) RYVU THERAPEUTICS Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021