Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:18
kontakt
DBEBERGY

Komunikaty

20/09/21 19:02  brak uprawnień DB ENERGY SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny
18:59  brak uprawnień DB ENERGY SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny
15/07/21 13:57  brak uprawnień DB ENERGY SA (6/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
08/07/21 20:07 DB ENERGY S.A.: Złożenie zamówień na dostawę dwóch jednostek kogeneracyjnych
07/07/21 07:45  brak uprawnień Akcjonariusze DB Energy zdecydowali o emisji do 415 tys. akcji serii D
07:31  brak uprawnień DB ENERGY SA (5/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna
07:28 DB ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
07:25 DB ENERGY S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
21/06/21 14:03 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
15/06/21 10:26 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnych umów podwykonawczych
09/06/21 17:43 DB ENERGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06 lipca 2021 r.
17:36  brak uprawnień DB ENERGY SA (4/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2021 r. DB Energy Spółka Akcyjna
02/06/21 16:30 DB ENERGY S.A.: Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej
14/05/21 13:44  brak uprawnień DB ENERGY SA (3/2021) Rejestracja zmian Statutu Spółki
13/05/21 17:48  brak uprawnień DB ENERGY SA (2/2021) Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2020/2021