Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.28, godz. 10:27
kontakt
XTPL

Komunikaty

25/05/22 19:49 XTPL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku
18:46 XTPL S.A.: Uzgodnienie głównych parametrów przedłużenia finansowania uzyskanego na podstawie obligacji zamiennych serii A
18/05/22 18:30 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 13:56 XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od Amerykańskiego Urzędu Patentowego
26/04/22 19:58 XTPL S.A.: XTPL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11/04/22 11:40 XTPL S.A.: Zrealizowanie przez Spółkę pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.
05/04/22 14:53 XTPL S.A.: Podpisanie umowy z amerykańską firmą nScrypt na sprzedaż opracowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85
22/03/22 08:20 XTPL S.A.: Podpisanie przez Emitenta strategicznej umowy współpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji z Uniwersytetem w Brescii
21/03/22 08:42 XTPL S.A.: Informacja o rekomendowaniu projektu konsorcjum, którego Emitent jest członkiem do dofinansowania przez Komisję Europejską
18/02/22 08:33 XTPL S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta w Indiach
24/01/22 07:52 XTPL S.A.: Wstępne szacunkowe dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług za IV kwartał 2021 i 2021 rok
18/01/22 16:32 XTPL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
10/01/22 14:57 XTPL S.A.: Rozpoczęcie współpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzącego nowej generacji do przemysłowych zastosowań w produktach Klienta nakierowanych na produkcję płytek PCB
05/01/22 11:39 XTPL S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Japońskiego Urzędu Patentowego
04/01/22 11:49 XTPL S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych Emitenta