Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 21:51
kontakt
TERMO

Komunikaty

20/10/21 19:11 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
13/10/21 18:26 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
16/09/21 18:08  brak uprawnień TERMO2POWER SA (12/2021) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie rocznym Spółki za rok 2020.
25/08/21 13:39 TERMO2POWER S.A.: Umowa współpracy z Zakładem Rolnym Bieniów.
13:31 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.
16/08/21 20:14  brak uprawnień TERMO2POWER SA (11/2021) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym EBI nr 10/2021 za II kwartał 2021 r.
18:36  brak uprawnień TERMO2POWER SA (10/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku.
04/08/21 13:51 TERMO2POWER S.A.: Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain.
23/07/21 09:41  brak uprawnień TERMO2POWER SA (9/2021) Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.
29/06/21 13:46 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki.
13:33 TERMO2POWER S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spo´łki.
13:31 TERMO2POWER S.A.: Udzielenie pożyczki Emitentowi przez akcjonariusza.
28/06/21 19:09  brak uprawnień TERMO2POWER SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo2Power S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
19:04 TERMO2POWER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku.
31/05/21 19:37 TERMO2POWER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.