Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:03
kontakt
NEXTBIKE

Komunikaty

21/10/21 12:41 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
20/10/21 15:31 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym
31/08/21 18:51 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem
16:53 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
16/08/21 17:08  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
09/08/21 17:31 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia dodatkowego do umów licencyjnych zawartych z Nextbike GmbH
02/07/21 14:04 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jakie odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r.
01/07/21 17:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Życiorysy zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
16:12  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
30/06/21 18:52 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji zastrzeżonej w umowie z Miastem Stołecznym Warszawa
18:37  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
29/06/21 19:20  brak uprawnień ZDM chce skorzystać z opcji wydłużenia umowy z Nextbike dot. systemu rowerowego w W-wie do końca XI '22
18:59 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Otrzymanie informacji o planowanym skorzystaniu z prawa opcji zastrzeżonej w umowie z Miastem Stołecznym Warszawa
11/06/21 17:29  brak uprawnień NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
17:17 NEXTBIKE POLSKA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emi-tenta na żądanie akcjonariusza Spółki