Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:41
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

25/10/21 16:31  brak uprawnień NESTMEDIC SA (25/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
21/10/21 15:12  brak uprawnień NESTMEDIC SA (24/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii L
15:07  brak uprawnień NESTMEDIC SA (23/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
15:02  brak uprawnień Spadek kursu CD Projektu po przesunięciu premiery jest uzasadniony (opinia)
 brak uprawnień ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
23/09/21 15:10 NESTMEDIC S.A.: Przystąpienie do procesu certyfikacji urządzenia Pregnabit Pro
18/08/21 15:35 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku
14:27  brak uprawnień NESTMEDIC SA (21/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku
13/08/21 16:11  brak uprawnień NESTMEDIC SA (20/2021) Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku
21/07/21 20:15 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.
20:09  brak uprawnień NESTMEDIC SA (19/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 18 sierpnia 2021 r.
01/07/21 18:59  brak uprawnień NESTMEDIC SA (18/2021) Uzupełnienie raportu o życiorysie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:33  brak uprawnień NESTMEDIC SA (17/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
16:21 NESTMEDIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.
16:15  brak uprawnień NESTMEDIC SA (16/2021) Życiorys Członka Rady Nadzorczej Emitenta