Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 23:02
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

07/12/23 11:28 NANOGROUP S.A.: Zawarcie z CET Advisor Ltd przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. umowy o doradztwo w procesie komercjalizacji
06/11/23 19:29 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
19:07 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu kwartalnego
06/10/23 17:48 NANOGROUP S.A.: Zmiana terminu publikacja raportu okresowego
29/09/23 22:49 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu półrocznego
22:26 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
05/09/23 11:15 NANOGROUP S.A.: Zakończenie prac rozwojowych nad urządzeniem do perfuzji organów "NanOX Recovery Box"
28/08/23 11:53 NANOGROUP S.A.: Rejestracja zmian statutu
18/08/23 11:50 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11:47 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w NanoGroup S.A.
11:39 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17/08/23 13:39  brak uprawnień NanoGroup ma umowy zlecenia sprzedaży 2.472.000 akcji własnych za ok. 2,2 mln zł
13:28 NANOGROUP S.A.: Zawarcie przez NanoGroup S.A. umów zlecenia sprzedaży akcji własnych spółki
14/08/23 15:24 NANOGROUP S.A.: Kolejne organ poddany z sukcesem procesowi perfuzji innowacyjnym systemem do perfuzji organów przeznaczonych do przeszczepienia
28/07/23 10:24 NANOGROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2023 -2024