Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:38
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

11/10/21 21:08  brak uprawnień NanoGroup przesuwa termin wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny
20:48 NANOGROUP S.A.: Informacja o aktualizacji założeń dotyczących terminu wyprodukowania pierwszej partii kandydata na lek onkologiczny
06/10/21 12:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NANOGROUP S.A.
05/10/21 17:49 NANOGROUP S.A.: Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask oraz FFP2 Inventi w III kwartale 2021 r.
04/10/21 21:04 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
20:17 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu półrocznego
14:05 NANOGROUP S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami spółki NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)
13:01  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NANOGROUP S.A.
30/09/21 23:39 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
23:37 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu półrocznego
02/09/21 11:50 NANOGROUP S.A.: Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021-2022
30/07/21  brak uprawnień NANOGROUP SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/06/21 16:39 NANOGROUP S.A.: Powołanie osób nadzorujących - członków Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. kolejnej kadencji
15:24 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
15:18 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.