Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 05:12
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

05/08/22 19:42 NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
30/06/22 15:55 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
15:45 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
11:36 NANOGROUP S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021
29/06/22 09:47 NANOGROUP S.A.: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości
10/06/22 08:56 NANOGROUP S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z uzasadnieniem nowych punktów
08:49 NANOGROUP S.A.: Żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
09/06/22 18:54 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
18:30 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu rocznego
11:23 NANOGROUP S.A.: Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.
02/06/22 13:01 NANOGROUP S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIANANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
27/05/22 06:44 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/22 17:28 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
01/05/22 12:10 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
11:53 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A. formularz raportu rocznego