Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 15:37
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

16/10/21 14:09 MEDINICE S.A.: Informacja w sprawie umowy dot. nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
24/09/21 19:40 MEDINICE S.A.: Rozpoczęcie ostatniego etapu fazy ostrej badania przedklinicznego w projekcie MiniMax
07/09/21 22:02 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/21 19:26 MEDINICE S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
31/08/21 17:15 MEDINICE S.A.: Zmiana terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
26/08/21 11:36 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od indyjskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej"
24/08/21 09:55 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od kanadyjskiego urzędu patentowego na wynalazek "Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej"
10/08/21 17:00 MEDINICE S.A.: Wydłużenie terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
30/07/21 17:13  brak uprawnień MEDINICE SA (2/2021) Medinice Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 16:43 MEDINICE S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MEDINICE SA
16/07/21 06:45  brak uprawnień Celem Medinice na resztę '21 m.in. dokończenie badań przedklinicznych MiniMax i CoolCryo (wywiad)
15/07/21 21:47 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20:22 MEDINICE S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14/07/21 15:33 MEDINICE S.A.: Koszty emisji akcji serii J - uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021