Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:48
kontakt
GRMEDIA

Komunikaty

16/08/21 12:06  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (11/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
06/07/21 20:27 GREMI MEDIA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.
28/05/21 10:39 GREMI MEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A.
27/05/21 14:10  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (10/2021) Wypłata dywidendy
 brak uprawnień Gremi Media wypłaci 5,67 zł dywidendy na akcję
14:08  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (9/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.
13:59 GREMI MEDIA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 27 maja 2021r.
19/05/21 17:21  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (8/2021) Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna
17/05/21 15:47  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (7/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
30/04/21 15:32  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
15:25 GREMI MEDIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A.
28/04/21 18:31  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (5/2021) Powołanie Członków Zarządu Gremi Media S.A. na nową kadencję.
23/04/21 13:02  brak uprawnień GREMI MEDIA SA (4/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C
21/04/21 16:29 GREMI MEDIA S.A.: Transakcja wykonywana przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
20/04/21 11:10 GREMI MEDIA S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii C