Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:32
kontakt
CHERRY

Komunikaty

20/10/21 18:50  brak uprawnień Rockbridge TFI sprzedał posiadane akcje Cherrypick Games
18:43 CHERRYPICK GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
27/09/21 14:51  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (15/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:33  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (14/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2021 r.
14:12 CHERRYPICK GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2021 r.
24/09/21 13:09 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie porozumień w sprawie rozwiązania umów zawartych z Pixel Trapps sp. z o.o.
10/09/21 18:14  brak uprawnień Spółka z grupy Movie Games chce się połączyć z Cherrypick Games
18:03 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Movie Games S.A.
08:33  brak uprawnień Cherrypick Games rozpoczyna proces przeglądu opcji strategicznych
08:12 CHERRYPICK GAMES S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
01/09/21 16:16 CHERRYPICK GAMES S.A.: Złożenie wniosku przez Spółkę o ogłoszenie upadłości Kuu Hubb Oy
25/08/21 20:32  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (13/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 27 września 2021 roku
20:24 CHERRYPICK GAMES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 27 września 2021 roku
20:10  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (12/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
12/08/21 19:21  brak uprawnień CHERRYPICK GAMES SA (11/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.