Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 22:56
kontakt
CAMBRIDGE

Komunikaty

20/10/21 13:18 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Aktualizacja informacji nt. porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta
18/10/21 19:21 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie ustawy o ofercie publicznej
15/10/21 23:06 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
19:44 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Emitenta
20/09/21 10:38 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży posiadanych półproduktów z aronii
31/08/21 11:48 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A.
26/08/21 17:21  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (18/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 26 sierpnia 2021 r.
16/08/21 21:36  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (17/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku Cambridge Chocolate Technologies Spółka Akcyjna
21:32  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (16/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. po wznowieniu obrad w dniu 16 sierpnia 2021 r
09/08/21 20:32  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (15/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. po wznowieniu obrad w dniu 9 sierpnia 2021 r.
30/07/21 15:45  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (14/2021) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. do przerwy w dniu 30 lipca 2021 r.
15/07/21 15:13  brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (13/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
05/07/21 21:54 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/07/21 19:04 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A
 brak uprawnień CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SA (12/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A