Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 09:18
kontakt
CODEADDIC

Komunikaty

23/08/22 18:03  brak uprawnień CODEADDICT SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Emitenta
11/08/22 18:40  brak uprawnień CODEADDICT SA (14/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
26/07/22 17:24  brak uprawnień CODEADDICT SA (13/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 r.
04/07/22 19:55 Codeaddict S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 09:56  brak uprawnień CODEADDICT SA (12/2022) Powołanie osoby nadzorującej
09:50  brak uprawnień CODEADDICT SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2022 r.
20/06/22 19:29  brak uprawnień CODEADDICT SA (10/2022) Powołanie osoby nadzorującej
03/06/22 16:41  brak uprawnień CODEADDICT SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
16:37 Codeaddict S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał i projektowaną zmianą Statutu Spółki
27/05/22 18:39  brak uprawnień CODEADDICT SA (8/2022) Raport roczny za rok 2021
26/05/22 17:22 Codeaddict S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24/05/22 17:17 Codeaddict S.A.: Podpisanie porozumienia o wstrzymaniu współpracy ze spółką PlayWay S.A.
12/05/22 18:04  brak uprawnień CODEADDICT SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 18:02  brak uprawnień CODEADDICT SA (6/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
30/03/22 13:27 Codeaddict S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd rejestrowy spółki myForce sp. z o.o.