Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.26, godz. 20:18
kontakt
CODEADDIC

Komunikaty

26/05/22 17:22 Codeaddict S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24/05/22 17:17 Codeaddict S.A.: Podpisanie porozumienia o wstrzymaniu współpracy ze spółką PlayWay S.A.
12/05/22 18:04  brak uprawnień CODEADDICT SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 18:02  brak uprawnień CODEADDICT SA (6/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
30/03/22 13:27 Codeaddict S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd rejestrowy spółki myForce sp. z o.o.
28/03/22 18:31  brak uprawnień CODEADDICT SA (5/2022) Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii G, H, I oraz K do obrotu w ASO na rynku NewConnect
10/02/22 17:06  brak uprawnień CODEADDICT SA (4/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
31/01/22 09:15 Codeaddict S.A.: Aktualizacja strategii Spółki poprzez rozszerzenie kierunków rozwoju
28/01/22 17:17 Codeaddict S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
26/01/22 10:19  brak uprawnień CODEADDICT SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
21/01/22 20:00  brak uprawnień CODEADDICT SA (2/2022) Powołanie osoby nadzorującej
17:00  brak uprawnień CODEADDICT SA (1/2022) Rezygnacja osoby nadzorującej
17/12/21 14:32  brak uprawnień CODEADDICT SA (17/2021) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści Statutu Spółki
10/11/21 15:55  brak uprawnień CODEADDICT SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
27/09/21 18:27 Codeaddict S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta