Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 20:27
kontakt
ARCHICOM

Komunikaty

13/10/21 14:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela, aktl.)
12/10/21 13:40  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2021 roku (tabela)
08/10/21 15:22  brak uprawnień Archicom sprzedał w III kwartale 235 lokali, przekazał 267
15:10 ARCHICOM S.A.: Informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych w Grupie Archicom w III kwartale 2021 roku
08:48  brak uprawnień Archicom wypłaci 1,24 zł warunkowej zaliczki na poczet dywidendy za '21
08:38 ARCHICOM S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
05/10/21 16:07 ARCHICOM S.A.: Zawarcie umowy o roboty budowlane przez spółkę zależną Emitenta
29/09/21 11:37 ARCHICOM S.A.: Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
17/09/21 07:03  brak uprawnień Wyniki Archicomu w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:00 ARCHICOM S.A.: Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał 2021 roku
06:29 ARCHICOM S.A.: ARCHICOM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/21 15:44 ARCHICOM S.A.: Umowa o kredyt w rachunku bieżącym Emitenta
30/07/21 17:39  brak uprawnień ARCHICOM SA (1/2021) ARCHICOM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 13:20 ARCHICOM S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Archicom S.A.
23/07/21 15:35  brak uprawnień Wyniki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Archicom SA