Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 23:43
kontakt
PBKM

Komunikaty

21/10/21 07:22  brak uprawnień PBKM przechowywał na koniec III kw. 429,2 tys. próbek, więcej rdr o 12 proc.
20/10/21 21:28 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat pozyskanych oraz przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2021 roku
19/10/21 15:34 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawiadomienie przekazane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej
08/10/21 15:59  brak uprawnień Zapisy w dobrowolnej publicznej ofercie zamiany akcji PBKM na akcje Vita 34 przedłużone do 2 XI
14:57 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. przedłużenia okresu przyjmowania zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta
27/09/21 13:26 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii N
24/09/21 14:53 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta
12:48  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
21/09/21 14:29 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
20/09/21 09:29  brak uprawnień Vita 34 rozpoczęła dobrowolną publiczną ofertę zamiany akcji PBKM na swoje akcje
09:02 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia zapisów dla akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. na zamianę akcji w związku z ofertą publiczną zamiany nowo wyemitowanych akcji Vita 34 AG na akcje Emitenta oraz przedstawienie stanowiska Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. dotyczącego oferty publicznej zamiany akcji
17/09/21 18:21 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja na temat podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego
18:14 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 34.479 akcji serii N
13:32 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Informacja nt. zatwierdzenia prospektu spółki Vita 34 AG oraz paszportowania prospektu do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
15/09/21 18:30 POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Zmiana terminu wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta