Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 21:43
kontakt
EKOPARK

Komunikaty

11/10/21 18:58 EKOPARK S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
07/10/21 02:27 EKOPARK S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
01:47  brak uprawnień EKOPARK SA (22/2021) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.
05/10/21 14:54  brak uprawnień EKOPARK SA (21/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
27/08/21 15:03  brak uprawnień EKOPARK SA (20/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
25/08/21 17:07 EKOPARK S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 25/2021 - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16/08/21 20:58  brak uprawnień EKOPARK SA (19/2021) Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku
12/08/21 20:51  brak uprawnień EKOPARK SA (18/2021) Zakończenie subskrypcji emisji akcji serii L
06/08/21 10:42  brak uprawnień EKOPARK SA (17/2021) Rozwiązanie umowy z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą i zawarcie umowy z nowym Autoryzowanym Doradcą
02/08/21 09:33 EKOPARK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
27/07/21 10:43  brak uprawnień EKOPARK SA (16/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10:40  brak uprawnień EKOPARK SA (15/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 lipca 2021 r.
06/07/21 12:45 EKOPARK S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego przez Emitenta
29/06/21 15:13 EKOPARK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał
15:05  brak uprawnień EKOPARK SA (14/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał