Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 00:09
kontakt
4MASS

Komunikaty

18/10/21 09:11 4MASS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
13/10/21 16:51  brak uprawnień 4MASS SA (21/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
12/10/21 12:52 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11/10/21 13:44 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
06/10/21 16:55 4MASS S.A.: Zawarcie umowy zakupu nieruchomości w Wołominie oraz ustanowienie hipoteki
23/09/21 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy
23/09/21 16:52 4MASS S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
03/09/21 20:13 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19:15 4MASS S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
02/09/21 07:02  brak uprawnień 4MASS SA (20/2021) Zmiany funkcji pełnionych przez Członków Zarządu
20/08/21 18:07 4MASS S.A.: Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę przedwstępną zakupu Nieruchomości
10/08/21 17:13  brak uprawnień 4MASS SA (19/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
29/07/21 20:20 4MASS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku.
20:15  brak uprawnień 4MASS SA (18/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 29 lipca 2021 roku
27/07/21 18:15 4MASS S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę