Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:23
kontakt
EC2

Komunikaty

15/10/21 11:01 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - część II
04/10/21 19:54  brak uprawnień EC2 SA (10/2021) Powołanie Członka Zarządu
15:03 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - część I
01/10/21 15:01 EC2 S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2022 - 2023
30/09/21 13:29 EC2 S.A.: Realizacja Strategii Spółki na lata 2020-2021
20/09/21 12:25 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
13/08/21 17:03  brak uprawnień EC2 SA (9/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 roku
25/06/21 18:05 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
14:57  brak uprawnień EC2 SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
28/05/21 19:12 EC2 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
18:02  brak uprawnień EC2 SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
17:30  brak uprawnień EC2 SA (6/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
18/05/21 17:02  brak uprawnień EC2 SA (5/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
14/05/21 16:21  brak uprawnień EC2 SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
05/05/21 10:46 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej