Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 21:12
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

01/10/21 00:48 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/21 13:48 AIRWAY MEDIX S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
16/08/21 21:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. sprzedaży technologii CSS
12/08/21 11:55 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy kredytowej zawartej z Discount Bank Ltd.
02/08/21 15:03  brak uprawnień AIRWAY MEDIX SA (1/2021) AirWay Medix Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/07/21 17:44 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:24 AIRWAY MEDIX S.A.: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 r.
17:06 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
15/07/21 14:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
12:19 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
10:30 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
09/07/21 11:27 AIRWAY MEDIX S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS.
11:23 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
05/07/21 21:58 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
30/06/21 16:44 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.