Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 23:49
kontakt
JWWINV

Komunikaty

26/10/21 16:41 JWW INVEST S.A.: Informacja o zawiadomieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
20/10/21 18:54 JWW INVEST S.A.: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta
05/10/21 10:30 JWW INVEST S.A.: Przypozwanie Spółki w sporze BHKW Buchen GmbH przeciwko STEAG Technischer Service GmbH
04/10/21 08:40 JWW INVEST S.A.: Errata błędu edytorskiego w raporcie finansowym Grupy JWW Invest S.A. za okres 2 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 roku
01/10/21 13:00 JWW INVEST S.A.: Przyjęcie znaczącego zamówienia
30/09/21 08:40 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/08/21 16:03 JWW INVEST S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20/07/21 10:36 JWW INVEST S.A.: Podpisanie znaczącego zamówienia
29/06/21 15:21 JWW INVEST S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A. z dnia 29.06.2021r.
15:20 JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 29.06.2021
15/06/21 14:58 JWW INVEST S.A.: Aneksowanie umowy o linię na gwarancje bankowe
02/06/21 10:45 JWW INVEST S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31/05/21 07:25 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 07:17 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:15 JWW INVEST S.A.: JWW INVEST S.A. formularz raportu rocznego