Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 21:19
kontakt
APANET

Komunikaty

22/10/21 09:53 APANET S.A.: Wykaz Akcjonariuszy powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.10.2021 r.
20/10/21 15:26 APANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
19/10/21 19:02 APANET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana udziału wkapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
07:14  brak uprawnień APANET SA (27/2021) Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 października 2021 r.
16/10/21 17:15  brak uprawnień APANET SA (26/2021) Powołanie nowych członków rady nadzorczej oraz odwołanie członków zarządu
07/10/21 21:36 APANET S.A.: Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.
29/09/21 23:12 APANET S.A.: Informacja o zapowiedzi roszczenia spółki zależnej dotyczącego korzystania z znaku słowno-graficznego "APANET"
27/09/21 20:26 APANET S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
20:13  brak uprawnień APANET SA (25/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki
21/09/21 23:30 APANET S.A.: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów
18/09/21 23:58 APANET S.A.: Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:52  brak uprawnień APANET SA (24/2021) Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał
23:45 APANET S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.
23:41  brak uprawnień APANET SA (23/2021) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07.10.2021 r.
17/09/21 00:08 APANET S.A.: Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał