Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.16, godz. 19:19
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

15/10/21 23:00  brak uprawnień PLANET B2B SA (11/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za III kwartał 2021 roku
13/10/21 17:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii E, G, H oraz I spółki PLANET B2B S.A
11/10/21 16:13  brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 r.
07/10/21 19:08 STOPPOINT S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E, G, H i I.
04/10/21 21:13 STOPPOINT S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H i I spółki Planet B2B S.A
01/10/21 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E, G, H oraz I spółki PLANET B2B SA
14/09/21 15:07  brak uprawnień PLANET B2B SA (9/2021) Rejestracja zmian statutu Spółki
20/08/21 18:49 STOPPOINT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej
13/08/21 10:27  brak uprawnień PLANET B2B SA (8/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2021 roku
28/06/21 18:47 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku
16:46  brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.
02/06/21 18:41  brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2021) Zamierzone zmiany Statutu Spółki
18:06  brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:00 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14/05/21 21:02  brak uprawnień PLANET B2B SA (4/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2021 roku